تلفن : 09198236773 تلفن : 09104942742
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت

Properties for اجاره روزانه سوئیت مبله شمشک

فیلتر
بر اساس

اجاره روزانه ارزان ترین سوئیت مبله شمشک کد-۹۰۹

شمشک

350,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 m²

آپاسوئیت-افروز آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
500,000 تومان / اخرهفته
1 تخت 1 حمام 80 m²

کرایه روزانه ویلا فول امکانات شمشک کد-910

شمشک

600,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 90 m²

آپاسوئیت-افشار آپاسوئیت

600,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 90 m²

کرایه هفتگی بهترین ویلا مبله شمشک کد-911

شمشک

350,000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام 90 m²

آپاسوئیت-افشار آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
2 تخت 1 حمام 90 m²

اجاره هفتگی ویلا مبله شمشک کد -۹۰۱

شمشک

350,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام

آپا سوئیت-رها آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
500,000 تومان / اخرهفته
1 تخت 1 حمام

آپاسوئیت-افشار آپاسوئیت

6 ماه
6 ماه

اجاره ارزان ترین سوئیت مبله شمشک کد -۹۰۲

شمشک

350,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام

آپاسوئیت-افشار آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
500,000 تومان / اخرهفته
1 تخت 1 حمام

اجاره ارزان ترین سوئیت مبله شمشک کد -۹۰۲

شمشک

350,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام

آپاسوئیت-افشار آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
500,000 تومان / اخرهفته
1 تخت 1 حمام

آپاسوئیت-افشار آپاسوئیت

200,000 تومان /
1 حمام

اجاره روزانه لوکس ترین سوئیت مبله شمشک کد-۹۰۷

شمشک

350,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 m²

آپا سوئیت-رها آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
500,000 تومان / اخرهفته
1 تخت 1 حمام 80 m²

آپا سوئیت-رها آپاسوئیت

12 ماه
12 ماه

اجاره روزانه زیباترین ویلای مبله شمشک کد-۹۰۵

شمشک

350,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 m²

آپا سوئیت-رها آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
500,000 تومان / اخرهفته
1 تخت 1 حمام 80 m²

اجاره ماهانه کاملترین آپارتمان مبله شمشک کد-۹۰۳

شمشمک

350,000 تومان / روزانه
1 تخت 1 حمام 80 m²

آپا سوئیت-رها آپاسوئیت

350,000 تومان / روزانه
500,000 تومان / اخرهفته
1 تخت 1 حمام 80 m²